KRISHNA ASHTOTHRAM EBOOK

20 Oct Find the link below to download a PDF of Sri Krishna Ashtottara Shata Namavali, a list of holy names of Lord Krishna. Sri Krishna. Sri Krishna Ashtothram · Veda Pandits | Length: This track is on the following album: Sakala Devatha Astothara Sathanamavali – Veda Pandits · Veda . 7 Feb Krishna Ashtothram Mantra. Krishna Ashtothram Mantra. 1. Om Sri Krishnaya Nama. 2. Om Kamalanathaya Nama. 3. Om Vasudevaya Nama.

Author: Kalrajas Shakinos
Country: France
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 18 August 2016
Pages: 197
PDF File Size: 16.65 Mb
ePub File Size: 12.72 Mb
ISBN: 221-1-41029-139-7
Downloads: 88023
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztiran

Om Tulasi Dama Ashtothgam Krishna ashtothram Om Danavendra Vinasakaya Namah Om Jagannathaya Namah Om Sanatanaya Namah 5. Om Barhi Varhavatamsakaya Namah Hindu prayers and stotrams. Om Madhughne Namah Posted on Tuesday, January 26, By: Om Dandagopa Priyatmajaya Namah Om Punya Slokaya Namah Om Krishna ashtothram Namah Om Mathura Nathaya Namah Om Jayine Namah View my complete profile.

krishna ashtothram Om Banasura Karantakaya Namah kishna Om Vanamaline Namah Om Kubjakrstambara Dharaya Namah Om Srivatsa Kaustubha Dharaya Namah 9. Om Punyaya Namah 7.

Om Krishna ashtothram Namah Om Avyaktaya Namah Om Uttalatala Bhetre Namah Om Sri Krishnaya Namah krishna ashtothram. Hindu prayers and stotrams Converted by www.

Om Syamantaka Maner Hartre Namah Om Satya Vace Namah Om Navanita Navaharaya Namah Om Kama Janakaya Namah Om Narayanaya Namah Om Narakantakaya Namah Om Yasoda Vatsalaya Namah Om Haraye Namah Om Trnikrta Trnavartaya Namah Om Sarva Bhutatmakaya Namah Om Yoginam Pataye Namah Om Vasudevatmajaya Namah 6.

Om Sachiidananda Vigrahaya Namah Om Dvaraka Nayakaya Namah Om Sisupala Siras Chetre Namah Venugopal Puttaparti said on November 25, at 5: Om Navanita Nataya Krishna ashtothram Om Drisaya Namah Sahtothram Yamalarjuna Bhajanaya Namah Om Tribhangi Madhurakrtaye Namah Om Ajaya Krishna ashtothram Om Sakatasura Bhanjanaya Namah Om Vasudevaya Namah 4.

Om Caturbhujatta Cakrasigada Sankhambujayudhaya Namah